Author Archives: blogios.edu.vn

Bài kiểm tra ‘ngồi – đứng lên’ có thực sự là yếu tố dự báo bạn sẽ sống thọ?

avatar1679318985144 1679318985324909278701

Theo các bác sĩ, kết quả bài kiểm tra ‘ngồi – đứng lên’ này là một ‘dấu hiệu gián tiếp về sức khỏe của bạn’ nhưng không phải là thứ hoàn toàn quyết định bạn có sống thọ hay không? Dù ở thời đại nào hay đất nước nào thì mong ước sống trường thọ […]